İngilis versiyası
  
Sənaye Tikintisi

“Əfqan” tikinti şirkətinin əsas istiqamətlərindən biri də sənayi tikintidir. Bu sahədə uzun müddətli iş təcrübəsi sayəsində biz istənilən miqyaslı və istənilən növ sənaye tikintisini vaxtında, yüksək keyfiyyətdə yerinə yetiririk. Şirkətimiz sənaye tikintisinə aid bütün işləri müstəqil şəkildə həyata keçirmək üçün zəruri vəsaitlərə malikdir. Şirkətimizdə çalışan yüksək ixtisaslı kadrlar sayəsində biz sənaye tikintisini kompleks şəklində - yəni inşaat meydanının seçilməsindən tutmuş onun istismara verilməsinədək bütün işləri icra edirik. Biz həmçinin fasadın bəzədilməsi, xarici və daxili texniki kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi, sanitar qovşağın, ventilyasiya sisteminin qurulması, elektromontaj işlərini də görməyə hazırıq. Dəfələrlə bizim shirkət tərəfindən tikilmish obyektlər Azərbaycan Respublikasi Prezidenti tərəfindən yuksək giymətləndirilmishdir.

“Əfqan” şirkəti ən müasir inşaat materialları və yeni texnologiyalar vasitəsi ilə istənilən mürəkkəb tipli sənaye tikintisini yüksəv səviyyədə həyata keçirir.

 

© "Əfqan" Firması. 2012. Bütün hüquqlar qorunur.